Referencie

people, girls, women

Školenia

V oblasti poradenskej činnosti a školení ponúkame služby:

 • školenia pre manažérov a výkonných pracovníkov letísk/heliportov z oblasti civilného letectva 
 • zavádzanie systému prevádzkovej bezpečnosti
the conference, lecture, lecture hall

Poradenská činnosť – výber projektov

  • Podkladový dokument pre vydanie súhlasu so zriadením Letiska Budmerice od Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

  • Návrhy riešenia prevádzkovania letiska Prievidza z pohľadu zaistenia bezpečnostnej ochrany

  • Spolupráca pri spracovaní podkladového dokumente pre vydanie súhlasu so zriadením Vyvýšeného Heliportu pre LZS, FNLP Košice od Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

  • Letovo-prevádzkové posúdenie použitia svetelného zostupového systému APAPI vzhľadom na Letisko Košice.

  • Spolupráca pri spracovaní podkladového dokumente pre vydanie súhlasu so zriadením „Vyvýšeného Heliportu Kempinsky – Bratislava River Park“ od Ministerstva dopravy a výstavby SR

  • Spolupráca pri spracovaní Projektu pre stavebné povolenie „Vyvýšeného Heliportu Kempinsky – Bratislava River Park“

  • Spolupráca pri spracovaní podkladového dokumente pre vydanie súhlasu so zriadením „Heliportu Rezidencia – Bardošova Bratislava“ od Ministerstva dopravy a výstavby SR

  • Spolupráca pri spracovaní Projektu pre stavebné povolenie „Heliportu Rezidencia – Bardošova Bratislava“

  • Spolupráca pri spracovaní podkladového dokumente pre vydanie súhlasu so zriadením Vyvýšeného Heliportu NUSCH – Kramáre od Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

  • Spolupráca pri spracovaní Projektu pre stavebné povolenie „Vyvýšeného Heliportu NUSCH – Kramáre“

  • Spolupráca pri spracovaní podkladového dokumente pre vydanie súhlasu so zriadením „Vyvýšeného Heliportu Nemocnice budúcnosti Martin“ od Ministerstva dopravy a výstavby SR

  • Dopadové analýzy pre Letisko Košice, a.s.

  • Vypracovanie podkladového dokumente pre vydanie súhlasu so zriadením „Vyvýšeného Heliportu športovo spoločenské centrum, Tehelné pole I.“ od Ministerstva dopravy a výstavby 

  • Letecko-prevádzkové posúdenia prekážok v ochranných pásmach letísk

  • Spolupráca pri spracovaní dokumentu „Prevádzková príručka spoločnosti ANIUS, a.s. pre letisko Piešťany“

  • Spolupráca pri spracovaní projektu „Ochranné pásma Letiska Nové Zámky“

  • Spolupráca pri spracovaní projektu „Ochranné pásma Letiska Očová“

  • Vypracovanie potrebnej dokumentácie pre sprevádzkovanie bývalého letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve Janova Lehota

  • Spolupráca na vypracovaní „Letiskovej príručky“ pre letiská Košice, Poprad-Tatry a Piešťany

  • Zabezpečenie merania únosnosti určenej trávnatej plochy na Letisku Košice

  • Spolupráca na vypracovaní dokumentu „PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHYBOV na parkovacej ploche BTS CARGO & HANGAR SERVICES“